اطلاعیه بسیار مهم

آن دسته از مدیران محترم مشاورین املاک که از اداره امور مالیاتی در مورد مالیات اعتراض دارند با در دست داشتن مدارک روز یکشنبه ساعت ۷٫۳۰ صبح مورخه ۹۵/۰۵/۱۰ واقع در خیابان کاشانی حضور بهم برسانند ضمنا نماینده محترم مجلس جناب آقای حاج نادر قاضی پور نیز حضور دارند .

رییس اتحادیه مشاورین املاک ، شاهرخ پیری .