اعتراض رئیس اتحادیه املاک به خاطربستن مالیات سنگین به اعضای تحت پوشش

اعتراض رئیس اتحادیه املاک به خاطربستن مالیات سنگین به اعضای تحت پوشش

شاهرخ پیری رئیس اتحادیه مشاورین املاک ارومیه باارسال نامه فوری به مدیرکل اداره امورمالیاتی ودارایی مبنی برتشکیل جلسه اضطراری درخصوص گرفتن مالیات سنگین ازمشاوران املاک وهمچنین برخورد نامناسب با اعضای تحت پوشش .جلسه امروز صبح ساعت ۸ باتشریف فرمایی ۱-حاج نادرقاضی پورنماینده مجلس شورای اسلامی ۲-آقای مزرعه لی رئیس دارایی…

بیشتر